Jak się Wam podoba nowa strona?

Home

Stowarzyszenie (asbl) Centrum Kultury i Edukacji Polskiej PLUS utworzone zostało pod koniec 2008 roku, jako Magadom. Idea bylo stworzenie miejsca skupiającego zapaleńców, dla których działalność kulturalna i społeczna byłaby odskocznią od szarości życia Polaka na emigracji. Od 2011 Centrum jest wydawca dwutygodnika polonijnego PLUS. Poprzez organizowanie festiwali, wystaw, koncertów, imprez plenerowych, działań performatywnych oraz innych wydarzeń, chcielibyśmy rozpocząć dialog na temat uczestnictwa w kulturze, a także wypracować innowacyjne jego formy – adekwatne do czasu i zmieniających się warunków.